Amp Power Supply

Output Voltage > 270 - 311 V-dc

  • Yaskawa Mds-c1-cv-185 Power Supply 200-230v-ac 76a Amp 270-311v-dc 18.5kw
  • Mitsubishi Mds-c1-cv-260 Power Supply Unit 200-230v-ac 115a Amp 270-311v-dc 26kw